Sidenavigationsmenu

Online opfindelser

Facebook bliver Pinteressant

Facebook bliver Pinteressant

Facebook har kørt nogle eksperimenter med at sætte “Want”- eller “Collect”-knapper på “Collections” af produkter. 7 udvalgte (selvfølgelig amerikanske) brands fik lov til at prøve at have det i en kort periode og brugere kunne “Want’e” produkterne, som kunne ses i en oversigt på brugerens tidslinje.

Eksperimentet kørte siden 8. og frem mod d. 24. oktober, hvorefter alle Collections blev pillet ned og al information om Collections, Wants og oversigter over disse blev helt fjernet. Men Facebook bekræfter nu, at det blot er eksperimentet, der er sat på hold, og at det bestemt ikke handler om, at de har droppet ideen.

Facebook kan altså meget vel få en Pinterest-lignende funktionalitet inden for en nær fremtid. Til den tid vil projektet sandsynligvis indeholde mange af de funktioner, som Pinterest også har og eksperimentet manglende – vigtigst af alt, at man kan “Want’e” et vilkårligt produkt, man kan finde på nettet. Pinterest’s form for “digital redebygning” har vakt stor genklang for virkelig mange brugere, og Facebook vil selvfølgelig gerne have en del af også denne kage.

?